Thứ Năm, 23 tháng 6, 2011

Buồn

Thời gian qua, gia đình mình có nhiều chuyện buồn không thể cứu vãn nổi. Giá như lúc đó... Thật ra, tất cả mọi chuyện đâu fải do mình lại liên tiếp xảy ra, rồi những ứng xử bộc phát làm đảo lộn tất cả. Giá như..!