Thứ Ba, 5 tháng 7, 2011

Các loại doily

Những lúc buồn, mình thường hay móc, và dĩ nhiên móc cho mau có thành phẩm thì với mình chỉ có doily, ghiền nhất vẫn là doily quả dứa. Tất nhiên, đối với những doily chỉ loang thì nên móc theo mẫu, còn móc không đúng theo design thì thành phẩm không đẹp. Dù sao vẫn là thành phẩm của mình nên vẫn trưng bày ra khoe, hi hi