Thứ Ba, 26 tháng 4, 2011

Ví hoa

Ví thêu thứ n nhưng mà ví đầu tiên dành cho mình

Mặt sau:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét